กองบัญชาการกองทัพไทย

ลอกน้ำยาเคลือบที่ไม่ได้คุณภาพออก และเคลือบหินด้วยน้ำยาเคลือบหินชนิดเพิ่มความเข้มของสีหิน - Intensifia

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงสภาพพื้นผิวหินเก่า โดยการขัดเปิดหน้า และเคลือบปกป้องพื้นผิวหินด้วยน้ำยาเคลือบหินชนิดเพิ่มความเข้มของสีหิน - Intensifia

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.)

ปรับปรุงพื้นผิวหินขัดโดยการขัดเปิดหน้าหินขัดให้กลับมาดูใหม่ขึ้น แล้วลงเคลือบน้ำยาเคลือบหิน ชนิดดึงสีหินธรรมชาติ ( INTENSIFIA ) 

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ (Embassy of Singapore)

ขัดล้างทำความสะอาดคราบปูน,คราบสกปรก ที่ฝังลึกแล้วเคลือบหินด้วยน้ำยาเคลือบชนิดดึงสีหินธรรมชาตแ (INTENSIFIA)

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

แก้ไขหน้าหินอ่อนเงาที่พื้นผิวเสียให้กับมาดูเป็นธรรมชาตด้วยการลงเคลือบน้ำยาเคลือบหินชนิดดึงสีหินธรรมชาติได้ยาวนานถึง 5 ปี (INTENSIFIA)

The Peninsula Bangkok Hotel

ดูดคราบสกปรกที่ฝังลึกลงหิน ด้วยน้ำยาดูดคราบสกปรก,คราบสนิม

Tag <น้ำยาขัดหินอ่อน><น้ำยาเคลือบหิน><น้ำยาเคลือบหินอ่อน><รับขัดพื้นแกรนิต><ผงขัดหินอ่อน><น้ำยาเคลือบหินแกรนิต><น้ำยาขัดหิน><รับขัดหินอ่อน><น้ำยาขัดหินแกรนิต><รับขัดพื้นหินอ่อนv><รับขัดมันพื้นคอนกรีต><รับขัดพื้น>