กองบัญชาการกองทัพไทย

ลอกน้ำยาเคลือบที่ไม่ได้คุณภาพออก และเคลือบหินด้วยน้ำยาเคลือบหินชนิดเพิ่มความเข้มของสีหิน - Intensifia

กรมยุทธศึกษากองบัญชาการกองทัพอากาศ

ขัดลอกแว็กส์,เปิดหน้าหิน,เคลือบหินด้วยน้ำยาเคลือบชนิดดึงความเข้มของสีหินธรรมชาติ - Intensifia

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

ขัดล้างทำความสะอาด ลงเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบหินชนิดดึงความเข้มของสีหินธรรมชาติ - Intensifia

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ( Embassy of Singapore )

ขัดล้างทำความสะอาดคราบปูน เคลือบน้ำยาเคลือบหินชนิดดึงความเข้มของสีหินธรรมชาติ - Intensifia

สถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว

เปิดหน้าหิน เคลือบน้ำยาเคลือบหินชนิดดึงความเข้มสีหินธรรมชาติ - Intensifia