Skavenja - น้ำยาทำความสะอาดและขจัดคราบขี้เกลือหินอ่อน


Skavenjaเป็นน้ำยาทำความสะอาดสำหรับขจัดคราบปูน, คราบปูนขาว, คราบยาแนว, คราบขี้เกลือบนหินอ่อนและหินในตระกูลหินอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมของกรด และเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไว้ใช้สำหรับหินอ่อนโดยเฉพาะ จึงไม่ทำให้หินด่าง เป็นรอย หรือสีซีดจาง

การใช้งาน:  ใช้ได้กับพื้นผิวทั้งภายในและภายนอก

 ขนาดบรรจุ
 ขนาดควอทซ์บรรจุ 946 มล. ราคา 1,100 บาท Vat 77 บาท รวม 1,177 บาท
 พื้นที่ครอบคลุม :  ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิว การผสม และการใช้งาน

วิธีใช้น้ำยา:
1. ผสมน้ำยากับน้ำสะอาดในอัตราส่วน น้ำยา 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วนในการล้างปกติ อาจใช้น้ำยาเข้มข้นข้นหากสกปรกมาก(สำหรับคราบขี้เกลือบริเวณยาแนวให้ใช้น้ำยาที่เข้มข้น)
2. ลงน้ำยาโดยการเทราดหรือใช้ม็อบเปียก ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ
3. แช่น้ำยาทิ้งไว้ 1-2 นาที เพื่อให้น้ำยาทำปฏิกิริยากับคราบสกปรก
4. นำเครื่องขัดพื้น, แปรงขัดพื้น, แปรงขนสัตว์, แผ่นขัด, สก๊อตไบร์ท  หรืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดที่มีลักษณะขนอ่อนนิ่ม ไม่ทำลายพื้นผิว หรือทำให้พื้นผิวเป็นรอย (เลือกให้เหมาะสมกับพื้นผิวและคราบสกปรก) ขัดลงไปบนพื้นที่เทราดน้ำยาไว้ (ห้ามให้น้ำยาแห้งคาผิววัสดุ เด็ดขาด)
5. ล้างด้วยน้ำสะอาด และขัดด้วยแปรงหรือแผ่นขัดเพื่อให้มั่นใจว่าได้ล้างน้ำยาออกหมด

ข้อแนะนำ
4. อ่านฉลากให้จบก่อนใช้งาน
5. ทดสอบในพื้นที่ขนาดเล็กก่อน เพื่อกำหนดความยากง่ายในการใช้งาน และผลที่ต้องการ
6. สำหรับยาแนวใหม่ ให้ยาแนวแห้งสนิท 7-10 วัน
ข้อจำกัด
1. ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดหินประจำวัน Stone Cleaner ในการทำความสะอาด  เพื่อรักษาสภาพพื้นผิว