Poultice Additive – น้ำยาทำความสะอาดพลังสูง


Poultice Additiveเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถขจัดคราบสนิม คราบสี รวมถึงคราบสกปรกที่ไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยวิธีการทำความสะอาดปกติ น้ำยาจะทำการดูดคราบต่าง ๆ ออกจากพื้นหิน ทำให้พื้นหินกลับมามีสภาพที่สวยงาม
การใช้งาน:  ใช้ได้กับพื้นผิวทั้งภายในและภายนอก

ขนาดบรรจุ
ขนาดลิตร บรรจุ 1 ลิตร ราคา  1,380บาท Vat 96.60 บาท รวม 1,476.60 บาท
ขนาดแกลลอน บรรจุ 5 ลิตร ราคา 6,400 บาท Vat  448  บาท รวม 6,848  บาท
พื้นที่ครอบคลุม : ขึ้นอยู่กับสภาพของคราบที่ต้องการขจัด และความเชี่ยวชาญของผู้ใช้งาน

วิธีใช้น้ำยา :
1. นำน้ำยาเทลงในจุดที่ต้องการขจัดคราบให้ทั่ว
2. นำสำลีวางไปบนจุดที่ได้เทน้ำยาลงไปแล้ว (อย่าให้สำลีบางเกินไป)
3. ทิ้งไว้ 12-24 ชม. แล้วนำสำลีออก
4. หากคราบที่ต้องการขจัดยังออกไม่หมด ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 อีกครั้ง
5. ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาด

 

ข้อแนะนำ
1. อ่านฉลากให้จบก่อนใช้งาน
2. มีอันตรายต่อผิวหนัง ต้องสวมเครื่องมือป้องกันผิวหนังทุกครั้งในการใช้งาน
3. ไม่ควรทิ้งน้ำยาไว้เกิน 24 ชม. เนื่องจากน้ำยาจะกัดหน้าหินจนทำให้หน้าหินเสียได้ และสำหรับพื้นผิวที่ถูกแสงแดด ไม่ควรทิ้งน้ำยาไว้เกินกว่า 12 ชม.