Stain-Proof


เป็นน้ำยาเคลือบปกป้องพื้นผิวชนิดพิเศษ ได้รับการปรับโครงสร้างโมเลกุลให้มีลักษณะเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลรักษาผิวกระเบื้องที่ด้านนอกของยานอวกาศ ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถแทรกซึมได้ลึกกว่า แม้แต่หินที่มีความหนาแน่นสูงอย่างหินแกรนิต และยึดเกาะรูพรุนภายในได้อย่างถาวร สามารถปกป้องพื้นผิวจากน้ำ, น้ำมัน, คราบสกปรก, คราบเกลือตกผลึก ได้ยาวนานถึง 15 ปี ช่วยให้พื้นผิวที่ได้รับการดูแลสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัยต่อการสัมผัสกับอาหาร และไม่ทำให้ผิวสัมผัสของพื้นผิวเปลี่ยนแปลงไป
การใช้งาน : ใช้ได้กับพื้นผิวทั้งภายในและภายนอก

ขนาดบรรจุ
 ขนาดควอทซ์     บรรจุ   946 มล. ราคา    3,900 บาท     Vat  273 บาท     รวม  4,173 บาท
 ขนาดแกลลอน  บรรจุ 3.785 ลิตร ราคา  13,790 บาท     Vat  965.30 บาท     รวม 14,755.30 บาท

พื้นที่ครอบคลุม:ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 2-10 ตารางเมตร (ต่อการลงน้ำยา 2 รอบ) ขึ้นอยู่กับชนิด, ลายและสภาพของพื้นผิว รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และวิธีการทำงาน

วิธีใช้น้ำยา :
1. พื้นผิวที่จะลงน้ำยา จะต้องสะอาด แห้งและไม่มีน้ำยาเคลือบอื่นๆ
2. ลงน้ำยา 2 รอบ โดยใช้ฟองน้ำ แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี ลูกกลิ้งเคมี ผ้า หรือการสเปรย์
2.1 ลงน้ำยารอบที่1 จากนั้นทิ้งไว้ 10-15 นาที ให้น้ำยาซึมลงสู่พื้นผิว
2.2 ลงน้ำยารอบที่2 รอบ จากนั้นทิ้งไว้ 10-15 นาที ให้น้ำยาซึมลงสู่พื้นผิว
3. หลังจากลงน้ำยาแล้วครบ 2 รอบแล้ว ให้นำผ้าขาวที่แห้ง และสะอาดทำการเช็คน้ำยาส่วนที่อยู่บนพื้นผิวออกให้หมด
4. หลังจากลงน้ำยา 24 ชม. นำผ้าชุบน้ำม็อบทำความสะอาดพื้นผิว และสามารถใช้งานพื้นผิวได้